Creating Opportunities: From interns to valued team members at GSI Associates

Aug 11, 2023

 

After completing their 3-month internship, we are happy to welcome Anila, Dren, and Kaltrina to our Accounting team.

GSI Associates continuously wants to support young and talented individuals by offering internships and employment opportunities.

The Kosovo CSR Network unites businesses and organisations in Kosovo dedicated to fostering Sustainable Development. They promote and implement Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives to address societal challenges such as human rights, labour rights, the environment, anti-corruption efforts, and other social issues. Their aim is to go beyond mere compliance with regulations and laws, emphasizing voluntary actions for the betterment of society. After we began our collaboration with the CSR Network in Kosovo, we took on our first intern in January 2021. Over three years, we brought in six more interns.

During their internship, they participated in various training courses, including QuickBooks Online and Xero, where they have been trained successfully.

Once their internship was complete, our company decided to hire all of them with permanent contracts in the Marketing, Translation, and Accounts departments.

We are proud that every intern who has started their internship here at GSI has been hired with employment contracts.

We are committed to helping young talents and providing valuable opportunities for their professional growth and development.

 

 

 

 

Pas përfundimit të praktikës së tyre 3-mujore, me kënaqësi i mirëpresim Anilën, Drenin dhe Kaltrinën në skuadrën tonë të Kontabilitetit.

GSI Associates vazhdimisht dëshiron të mbështesë individë të rinj dhe të talentuar duke ofruar punë praktike dhe mundësi punësimi.

Rrjeti CSR Kosova bashkon bizneset dhe organizatat e përgjegjshme që veprojnë në Kosovë, per të punuar bashkërisht drejtë një zhvillimi të qëndrueshëm, duke promovuar konceptin, idetë dhe implementimin e praktikave efektive që rrisin ndikimin e Përgjegjësisë Shoqërore Korporative (CSR) në shoqëri. Pasi filluam bashkëpunimin tonë me Rrjetin CSR Kosova, morëm praktikantin tonë të parë në Janar te vitit 2021. Përgjatë tre viteve kemi angazhuar edhe gjashtë praktikantë të tjerë.

Gjatë praktikës së tyre, ata morën pjesë në kurse trajnimi si në QuickBooks Online dhe Xero, të cilat i kanë përfunduar me sukses.

Pas praktikës së tyre 3 mujore, GSI vendosi t’i punësonte te gjithë me kontrata pune në departamentet e Përkthimit, Marketingut dhe Kontabilitetit.

Pra, të gjithë ata që kanë përfunduar praktikën në GSI Associates kanë arritur të krijojnë marredhënie pune në GSI Associates.

Ne jemi te përkushtuar për t’i ofruar talentëve të rinj mundësi të vlefshme për rritjen dhe zhvillimin e tyre profesional.

Interested in our work?

If you would like to learn more about GSI and our work, or you would like to cooperate with us, send us a message anytime.